maandag 24 september 2012

Energievreter

De eerste weken van Lucas op zijn nieuwe school gaan prima, hij gaat relaxed naar school en komt ook relaxed terug. Wat zijn wij blij met deze school gespecialiseerd in autisme emt onderwijs op VMBO-TL, HAVO en VWO niveau. Nu krijgt hij de structuur en duidelijkheid die hij nodig heeft (en een klas met 9 leerlingen!) en toch de cognitieve uitdaging die hij ook nodig heeft!
Maar toch; het opvoeden van een kind met Autisme en PDD-NOS gaat je niet in de koude kleren zitten. Daarom hebben we een begeleidingstraject opgestart met het Centrum Autisme. Dit kost mij veel energie, dus als het hier wat rustiger is dan weet je waarom.

Neem nu vorige week: Hij gaat buiten spelen, neemt zijn telefoon niet op als ik bel en is niet op tijd thuis. Ik vertel mezelf me niet zo op te winden, maar doe het toch. Als hij 20 minuten te laat is ga ik maar eens een vriendje bellen. Hij is net in de tram gestapt (van de skatebaan naar huis), dus ik wacht nog eventjes... Wanneer hij al een uur te laat is spring ik toch maar op mijn fiets en ga op zoek. NERGENS te vinden. Ik vertel mezelf dat ik me niet moet opwinden, het los moet laten, hij echt niet eerder thuis is als ik me zo boos maak, maar toch... ik ben vreselijk ongerust en bedenk al hoe laat ik de politie zal gaan bellen.
Nietsvermoedend kom ik hem een half uur later tegen, op zijn step op weg naar huis. Hij snapt niet waarom ik me zo opwindt. Het betreffende vriendje moest al voor 6 uur thuis zijn en hij is nog even langs een klasgenoot gegaan. (Mama, ik was de beste met tijdrekenen in de klas. Ja, ja, dat zal wel, maar tijdsbesef, ho maar).
Na wat afkoeltijd en een rustig en uitgebreid gesprek weet ik hem dan toch duidelijk te maken dat de fout bij hem ligt: 1. Hij heeft zijn telefoon niet meegenomen en zonder mag hij niet van huis (ja maar ik had hem wel opgeladen en dat moest toch van jou; ik heb hem in de taxi laten liggen).
2. Hij moet om 6 uur thuis zijn en nu is het half 8 (!).
Met als gevolg dat hij de rest van de week huisarrest heeft en ik met een volledig lege accu achterblijf. En dat niet voor die avond maar ook voor de daarop volgende dagen. Lekker achter mijn machientje kruipen of op de bank geeft energie, dat probeer ik dus ook volop te doen. Alle extra dingen uit de agenda en bijtanken maar.

Kon het niet laten, ben er nog twee (!) begonnen. I couldn't resist, I started another two (!)

The first weeks of Lucas on his new school are fine, he goes to school relaxed and comes back relaxed. We are very happy with this school specializing in autism with education with the higher shcool levels. Now he gets the structure and clarity that he needs (and a classroom with 9 students!) and yet the cognitive challenge that he also needs!
Yet; raising a child with autism and PDD-NOS is not a piece of cake. That is why we have a coaching trajectory started with the Center of Autism. This costs a lot of energy, so if it is somewhat quiet, than you know why.

Now take last week: he's going to play outside, takes his phone when I call and is not home in time. I tell myself not to excite me, but do it anyway. If he is 20 minutes late I give a boyfriend a call. He just got on the tram (from the skate course home), so I wait asome more... When he is already an hour late I jump on my bike anyway and go look for him. Nowhere to be found. I tell myself that I should not get excited, to let loose, he won't come home any sooner when I get myself so angry, but still ... I am terribly worried and wonder when I will call the police.

I find him half an hour later, on his step on the way home without any worries or hurry. He deosn't understand why I am so angry. The boyfriend he was with had to be home before 6 pm so he had some time to spare (as he has to be home at 6) and he went to a classmate. (Mama, I was the best calculating with time in my class.... Yes, Yes, that might be, but time awareness, oh noh).
After some cooling down and a quiet and extended conversation I know to make clear that the fault lies with him: 1. He did not take his phone and without he may not leave the house (Yes but I had it charged and you said I should; I lost it in the taxi that takes me home from school).
2. He must be home at 6 pm at home and now it's half past 7 (!).
With the result that he has house arrest for
the rest of the week and I stay behind with a completely empty battery. And not only for that night but also for subsequent days. So I try to find back my balance with some delicious sewing and a lot of hanging on the couch. I tried to really empty my calender and keep refuelling energy.

woensdag 12 september 2012

Nieuw project

Na de vakantie heb ik een aantal projecten weer opgepakt om af te maken, maar ik kon het niet laten om ook een nieuw project te starten. Binnenkort meer ;-).
Trouwens, heb je je verantwoordelijkheid al genomen, ben je al gaan stemmen?
After our holiday I picked a few projects to finish, but I couldn't resist starting a new on. I will tell you more soon ;-).

dinsdag 4 september 2012

Over een andere boeg

Deze quilt is ontworpen met het idee mensen met een heleboel patchwork technieken te laten kennismaken om zo te weten wat je leuk vindt om te doen en daarmee verder te kunnen gaan. Maar het is allemaal bij elkaar wel een lange cursus.
Om mensen de mogelijkheid te geven gewoon één of twee keer mee te komen doen, bij die techniek die jij leuk vindt om te leren, hebben we besloten de lessen als losse modules te gaan geven. Je kunt dus vanaf nu kiezen welke lessen je wel of niet wilt volgen. Kom je een les volgen en wil je wel graag het patroon van de hele quilt, dan krijg je 50% korting op het patroon. Volg je drie of meer lessen, dan krijg je het patroon er gewoon gratis bij.
Wat we allemaal gaan doen? Patchen met de hand, Machinaal patchen, Introductie Appliceren, Introductie Engels paperpiecing (met die kartonnetjes achter de stofjes), Ronde vormen met de hand, Log Cabin (met hand of naaimachine en Paper piecing of foundation piecing; stofjes op een ondergrond naaien.
Voor inschrijvingen kun je terecht bij The Stitch Cottage.

Vanaf nu is het Nederlandse patroon van deze sampler ook te bestellen via mijn eigen website Urban Style!

zaterdag 1 september 2012

Go!

In Birmingham heb ik al staan kwijlen en dubben; zal ik het doen, zal ik het niet doen... Ik heb ook zelf het apparaat mogen proberen, dat maakte wel dat ik overtuigd raakte dat het iets voor mij was. De beursaanbieding was niet goedkoper dan wat hij(zij?) in Nederland kost, dus ik liet het er bij. Eenmaal thuis kon ik het toch niet vergeten en ging ik Googlen. Via eBay deed ik een bod en liet er één uit Amerika komen. Verwachtte levertijd ; week van 6 september. Dus ik was erg verbaasd toen ik gisteren hoorde dat er een pakje was bezorgd waar nog contant voor moest worden betaald, maar dat geld was niet in huis ;-(. Snel snelde ik naar de pinautomaat in de buurt en vandaag kwam de postbode weer langs.Gelukkig ben ik zelfs met bijbetalen van de belasting nog steeds goedkoper uit dan het apparaat in Nederland kopen.

Helemaal blij ben ik met mijn nieuwe apparaat. Wat het is? Een apparaat om stof mee te snijden, wat zal mij dat een kracht op mijn schouders schelen. Enig nadeel dat je voor elke maat stroken of vierkanten een aparte mal moet kopen. De mallen om stroken mee te snijden zijn nog onderweg (vertrokken één dag later), voorlopig heb ik 2" en 2,5" besteld, de maten die ik het meeste snijd. En als ik de stroken overdwars leg, kan ik er ook vierkanten mee maken van stroken. Binnenkort zal ik jullie laten weten of het net zo goed bevalt als ik nu denk!


I was drooling  and dubbing in Birmingham about this device; Will I do it, will I not do it... I also tried the device itself, that made that I was convinced it was something for me. The stock market listing was not cheaper than what he (she?) here in The Netherlands would cost, so I decided not to take it.. Once home I could not forget it and I went Googling. I did a bid on eBay and won. So it came all the way from America. Expected delivery time; the week of 6 september. So I was very surprised when I came hom eyesterday to find a package was delivered that needed to be paid cash for, but nobody had that amount of cash on him/her ;-( . I quickly rushed to the ATM in the neighbourhood and today the postman came along again. Fortunately I'm even with excess of tax still cheaper than buying the device in Netherlands.

I'm totally happy with my new device. What it is? A device to cut fabric, what will hopefully keep me from having too much strength on my shoulders. A disadvantage is that you need a seperate die for every size strips or squares. I ordered two dies too, those are still on the road (left one day later) I ordered 2 "and 2.5" strip cutters, the sizes that I cut the most. And as I lay my strips across the dies, I can also create squares! i will let you know soon whether I really like it as much as I hope it will.