zondag 29 januari 2012

Crib Quilt

Dit ledikant quiltje begon ik afgelopen zomer. Terwijl ik de knuffel quilt naaide voor mijn nieuwe nichtje, naaide ik ook 4-patches voor een tweede quilt, omdat we nog een nichtje hoopten te krijgen in september. Maar wat ik daarmee wilde gaan doen wist ik nog niet zo goed. Totdat ik, zoals wel vaker, het blog van crazy mom quilts bezocht. Toen wist ik het, dat moest het worden. Het duurde even voor de quilt af was, maar nu is hij helemaal klaar, op het label na.
Ik heb deze quilt zelf gequilt op mijn eigen naaimachine en ben erg tevreden over het effect dat het gemailleerde garen geeft op de voor en de achterkant!

Voor de vulling heb ik allemaal stroken Hobbs gebruikt die ik nog had liggen. Ik heb ze recht gesneden met mijn rolmes en snijmat en toen met een stikkende zigzag aan elkaar genaaid op de naaimachine. Zo had ik in plaats van wat rondslingerende resten een gratis nieuwe vulling.

Natuurlijk heb ik Amanda Jean een mailtje gestuurd met een bedankje en deze foto's en ook op het label zal ik haar naam noemen als inspiratiebron.
Toen ik de quilt al had gesandwiched viel mijn oog op de voornaam van de ontwerpster van de stof voor de achterkant. Weet je wat zo "toevallig" is? Zij heet hetzelfde als het nichtje voor wie de quilt gemaakt is, hoe vind je dat?
I started this crib quilt  last summer just sewing 4-patches while making the cuddle quilt for my little niece. Another niece was due in September, and one day I was visiting crazy mum quilts and the inspiration struck. It took me some time to get is done, but now it is finished, except for the label! I quilted it myself on my own sewing machine and I am very happy with the effect of the variagated thread on front and back!
For the batting I uses all remnants of Hobbs I still had wondering around, I cut them straight with the rotary cutter and used a stitching zig zag stitch on my sewing machine to join the parts and I had a batting I didn't expect and didn't have to pay for ;-).
Of course I send Amanda Jean from crazy mum quilts a picture with a big thank you and I still have to make the label, where I will include her name too. Another "coincidence": After sandwiching this quilt my eyes fell on the name of the designer of the backing fabric and she has the same first name as my niece, how is that? 
 

donderdag 26 januari 2012

Mini Basis

Op verzoek van Sandra heb ik dit voorjaar de Mini Basis Cursus weer op het programma gezet. Een korte kennismaking met patchwork en quilten, veel minder uitgebreid dan de Sampler Quilt Basis Cursus. Omdat het oude voorbeeld erg verschoten was maakten we (Sandra, Anita en ik) in de kerstvakantie een nieuw voorbeeld. Sandra koos de kleuren voor de blokken (ik was gelijk verliefd) en samen kozen we de kleuren voor de sashings en de border. Het is zo heerlijk om met je blokken naar de winkel te gaan en dan al die rollen één voor één uit de kast te trekken om de beste uit te kiezen!
Toen ik de border ging naaien (met een deadline op mijn nek) heb ik me wel even afgevraagd waar we aan begonnen waren met een randstof, want een randstof vraagt om hoeken in verstek naaien en dat betekent heel precies werken, maar nu we het af is, weet ik precies waarom we er aan begonnen zijn ;-). Deze rand maakt het quiltje helemaal af!
Mocht je ook mee willen doen, er is nog plek! Hier vind je alle informatie.
De foto van de top alleen doet het beste recht aan de kleuren in het echt.
Sandra asked me if I would teach the Mini Basic again this spring. A short meeting with patchwork and quilting, much less extensively then the Sampler Quilt Basic. Because the old sample was very faded, we (Sandra, Anita and me) sewed a new sample in the Christmas holidays. Sandra chose the fabrics for the blocks (just love them) and together we chose the sashings and border fabric. It is so much fun to go to the shop with your blocks and compare all those fabrics to choose the right one!
Detail quilten
When I got to the border I suddenly wandered what we were thinking. This quilt had a tight dead line and we chose a border fabric with a pattern. But once the quilt was done, I knew exactly why we chose this fabric ;-). It really finishes the quilt! The picture of the top shows the right colours.maandag 23 januari 2012

Gezellig!

Vandaag kwam Monique een dagje bij mij naaien en dat was reuze gezellig. Het blijft bijzonder dat je iemand via een blog kan leren kennen en het ook in het dagelijks leven goed samen kunt vinden. Monique heeft aan haar vingerhoedjes genaaid en ik? Ik ben bezig de binding aan een quilt te zetten! Weer iets dat bijna af is.
Today Monique came for a sewing day and we had a lot of fun. It still amazes me how you can meet someone on the www and enjoy each others company for real too! While Monique sewed on her thumbles quilt, I have been busy binding a quilt! Almost another finish, hooray! 
Deze quilt is nog lang niet af, maar dit blok wel. Het ruitje van zwarte piet zijn trui is van een snipper stof van DH's wieg van zo'n 40 jaar geleden! Vind dat zo'n leuk detail.
Ik vrees dat Sinterklaas in deze quilt geen schimmel krijgt maar een ander paard. Ik kreeg al de suggestie van een appalachian paard, zo een met van die geweldige vlekken, maar waar vind ik in vredesnaam stof met de juiste vlekken? Enig idee?
This quilt isn't finished in years, I guess, but this block is. The check fabric is a scrap of my DH's crib  of about 40 years ago! Just love this detail!
I am going to give Sinterklaas another kind of horse and am thinking about an Appalachian horse, with all those great spots. Just wondering where to get fabric with the right spots. Any ideas?

maandag 16 januari 2012

UFO's

Ik heb mijn weblog lijst met UFO's eens bijgewerkt en schrok wel een beetje. Bovendien is mijn naaikamer stampvol. Ik kan niets meer kwijt. Dus.... voor het nieuwe jaar voor mij geen nieuwe projecten (met de huisjes ben ik al begonnen en dat worden er geen 366 vrees ik, hoe leuk ik ze ook vind) maar het doel om een aantal quilts af te maken, zodat ik ook weer dozen kan leegmaken (waarmee de scrapdozen natuurlijk weer voller worden LOL).

I have redone my UFO's list on my blog and did have a little fright. Much more projects going then I thought. Besides, my sewing room is stuffed. I can't put any more in. So... for the new year no new projects for me but the decision to get as many done as I want, so I can empty some boxes (and fill those scrap boxes LOL).

Hoe het nu met me gaat? Dank zij de daglicht lamp veel beter. Ik heb er echt baat bij gehad. Ik heb de booklight gekocht, een kleine krachtige lamp waar je in verhouding minder lang voor hoeft te zitten.
Na zo'n anderhalve week merkte ik dat ik meer energie kreeg en niet meer alleen aan mijn bed dacht. Ik heb hem in het totaal 4 weken gebruikt. Met de kerstvakantie ben ik gestopt en hoe het gaat nu de vakantie voorbij is zullen we zien.
In de vakantie heb ik me echt in mijzelf teruggetrokken. Er was zoveel rommel in huis, geen ruimte voor de buitenwereld. Geen blogjes gelezen, geen vrienden gesproken, ik had het echt even nodig.
Begin december was ik bij de KNO arts waar bleek dat ik een grote afwijking heb op mijn stembanden. Hij stuurde me naar logopedie met de mededeling dat ik 4x mocht gaan en dan moest terugkomen en als het niet geholpen had werd het opereren. Nou, ik kan je vertellen, daar ben ik toch wel heel veel mee bezig geweest in mijn hoofd. Want wat daar al niet bij komt kijken? Een week niet praten, hoe doe je dat met een gezin? En daarna heel voorzichtig opbouwen. Allerlei scenario's vlogen al door mijn hoofd. Dank zij de twee weken rust in de kerstvakantie gaat het nu toch echt wel een stuk beter, merk ik ook dat ik weer leer mijn ademhaling te gebruiken met praten in plaats van te knijpen.
Hier en daar een steekje... Here and there some stitches...
Toen ik vorige week bij de logopediste was, die werkt op dezelfde afdeling als de KNO, heeft ze me er tussen geschoven om als bemoediging om door te gaan een extra foto te maken.
En? De afwijking is al de helft kleiner! Dat betekent dat het nu voor mij een hele uitdaging gaat worden om dit vast te houden, ondanks dat het drukke leven met afspraken, cursussen en voor de klas staan weer is begonnen.

How I am doing? Thanks to the daylight therapy much better. I have really benefited. After about a week and a half I noticed that I got more energy and not longer my only thought was back to bed. I have used the lamp for 4 weeks. With the Christmas holidays I stopped and how it goes now the holiday is over we will see. 
I noticed that I withdrew myself in the holidays. There was so much clutter in house, no space for the outside world. No blog reads, no friends spoken, I just really needed to be on my own. 
At the beginning of December I was at the ENT doctor where it appeared that I have a large deviation on my vocal cords. He sent me to speech therapy with the comment that I should go for 4 weeks and then had to come back and if it had not helped he probably would need to operate. Well, I can tell you, I had very much going on in my head. Because this is an operation with mayor consequences. A whole week no talking, how do you do that with a family? And then very careful building it up again. All sorts of scenarios flew all through my head. 
Thanks to the two weeks rest in the Christmas holiday it is really a lot better now, I notice that I learn to use my breathing again while talking. Last week when I was at speech therapy, the therapist, who works in the same Department as the ENT doctor pushed me between two other appointments for a photo as encouragement to continue the therapy. 
And? The derogation is already half smaller! That means now I have the challenge to keep it like this, despite that the busy life with appointments, courses and for the classroom that have started again.

dinsdag 10 januari 2012

Verhuizing

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Jongens, wat een plannen in mijn hoofd, het loopt om.
Maar dat zullen jullie nog wel horen. In de kerstvakantie hebben we twee kamers omgewisseld in huis. Jongens, wat een hoop zooi, in huis en in je hoofd. Want waar laat je de inhoud van een hele kamer als je de andere gaat verhuizen? Juist... in de andere kamers ;-), zoals mijn naaikamer. De kamerwissel is klaar en naar volle tevredenheid voor beide partijen! David slaapt nu op de zolder en kan op zijn hoogslaper nog rechtop staan, zo hoog is het dak! En DH heeft zijn studeerkamer op de eerste verdieping, zodat hij er hopelijk weer wat vaker kan zitten, ook als de kinderen nog naar bed aan het gaan zijn.
Wel staan er nog heel wat dozen met spullen die moeten worden uitgezocht. Denk je eens in, een studeerkamer die meer dan 10 jaar op één plek is gebleven. Wat doe je met de oude giro afschriften? En de diskettes met je scriptie van je studie... Ook is de zolder overloop nog een bende omdat er nog een heleboel weer opgeruimd moet worden, zoals overgebleven planken, verfspullen, doos met allerlei snoeren enzovoort.

Tussendoor heb ik heerlijk tijd gehad om wat steekjes te zetten, ik heb bijna twee (!) tops in elkaar zitten, hoewel mijn naaikamer ontoegankelijk was. Maar daar had ik op gerekend en ik had één en ander naar beneden gehaald. Nog geen één project is tot zijn einde, dus nog even niets te laten zien, of toch?
O ja, zondag heb ik huisjes gebouwd (en de nieuwe kamers kan ik jullie ook wel showen). Die huisjes, tjonge, die wilden wat, ik heb meer dan 600 keer het PP patroontje verstuurd. Inmiddels is het te vinden op het blog van buildinghousesfromscraps. Als je nog mee wilt doen, dan moet je snel zijn. De inschrijftermijn is verlengd tot 16 januari, daarna kan je niet meer inschrijven en verdwijnen ook de patronen van het blog.

A new year, o boy, I do have so much plans in my head.... But you will find out. During the holidays we had a room swap. We swapped David's bedroom on the first floor with the study in the attic. But where do you put all the stuff from one room when you want to migrate the other? 
Yes, you guessed right, in the other rooms. So all rooms were stuffed, even my sewing room. We finished the swap and both parties seam to be happy with it. David even can stand on his bunk bed as the ceiling is very high!
But, there are still a lot of boxes with stuff to sort. Imagine what you find in a study that hasn't been moved for over 10 years, old bank papers and discs with study material on it ;-). And we have a lot of stuff, like extra boards for IKEA cupboards, painting stuff, wire etc. to go back in the corners of the house. 

Meanwhile I did have time to do some stitching, I almost finished two quilt tops(!), even with a sewing room not to be reached. I did bring down some projects to the second machine... 
But nothing to show, or do I? Yes, a few houses have been build this Sunday (and you might like to see the new rooms). I have send over 600 e-mails with the PP pattern. In the meantime it can be found on the buildinghousesfromscraps. If you still want to join, the registration date has been delayed from the 1st to the 16th of January. After that the patterns will be removed. 
Study right side

study left side

Underneath Davids bed, (sorry for the blur)

Up Davids bed!

maandag 2 januari 2012

Noach


Voor een vriendin (en de moeder van Esthers beste vriendin) die ook graag handwerkt en onlangs is bevallen heb ik dit borduurtje gemaakt. Het lag al in de kast sinds een jaar of 8 (Bernadette, herken je het? Ik kocht het van jou voor haar) maar het was er nog nooit van gekomen. Dit was een mooie gelegenheid. Ik heb de engelse tekst al bordurende vertaald en een mooie lijst er bij gekocht. Het is dankbaar ontvangen!
For a friend (and the mother of Esthers best friend) who loves to do all kinds of stitching and recently had a baby I stitched this Noah cross stitch. I had it in my cupboard for at least 8 years, I bought it for her (Bernadette, do you recognize?) but I never got to it. This was a good opportunity. While stitching I translated the words and bought a nice frame. I was happily received!

zondag 1 januari 2012

2012

The Lord is not only the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is the complete alphabet, He is there always! May He be with you this year!